Aurinkoista energiaa Salosta, jo vuodesta 1978

Kotimainen tuotanto ja yksikidepiikennojen käyttö aurinkopaneeleissa valttia vastuullisuuskysymyksissä

Kansalaisjärjestö Finnwatch julkaisi 13.7.2021 tutkimuksen suomalaisten aurinkoenergiayritysten kytköksistä Kiinan Xianjiangissa uiguureilla teetettävään pakkotyöhön monikidepiin tuotannossa. Solar Finland Oy:n tytäryhtiö Salo Tech Oy vastasi tutkimuskysymyksiin Suomen ainoana aurinkopaneeleiden valmistajana. Suomalaisissa SALO®-aurinkopaneeleissa käytetään yksikidepiitä.

”Olemme ilahtuneita, että Finnwatch selvitti aurinkopaneeleiden raaka-aineisiin liittyviä vastuullisuuskysymyksiä. Kuten tutkimuksesta selviää, monet alalla toimivat suomalaiset yritykset eivät tunne tuotteidensa raaka-aineiden alkuperää. Suurin osa markkinoitavista tuontipaneeleista on monikidepiikennopaneeleita (poly). Me Salo Techissä reagoimme Kiinan mahdollisiin ihmisoikeusrikkomuksiin jo alkuvuodesta ja siirryimme käyttämään ainoastaan yksikidepiikennoja valmistamissamme SALO®-aurinkopaneeleissa”, toimitusjohtaja Esa Areva kertoo.

Salossa toimiva Salo Tech Oy on kotimaisia aurinkopaneeleita valmistava tehdas. Kotimaisuus on valttia vastuullisuuskysymyksissä. ”Suunnittelemme ja valmistamme SALO®-aurinkopaneelit suomalaisiin olosuhteisiin. Tunnemme raaka-aineiden toimittajamme. Suosimme kotimaisia ja eurooppalaisia yrityksiä, sillä heiltä saamme vaatimamme raaka-ainetodistukset sekä tiedämme heidän tuotantonsa energialähteen ja -määrän. Näin pystymme laskemaan myös omien tuotteidemme CO2-päästökokonaisuuden. Useat yhteistyökumppanimme käyttävät uusiutuvaa energiaa, mikä on meille tärkeää sillä haluamme SALO®-aurinkopaneeleiden hiilijalanjäljen olevan mahdollisimman pieni.”

Aurinkopaneeleiden kennojen valmistuksessa tarvitaan piitä. Eurooppaan tuotavista paneeleiden kennoista noin 90 prosenttia on valmistettu polypiistä, joka tulee pääsääntöisesti Kiinan Xianjiangista. ”Kuultuamme keväällä polypiituotannon kytköksistä uiguurialueelle aloitimme toimitusketjujemme huolellisen tarkastelun. Alihankintaketjut ovat pitkiä ja kennovalmistajat voivat käyttää useiden tuottajien raaka-aineita samanaikaisesti. Koska vastuullisuus on keskeisin arvomme, siirryimme käyttämään SALO®-aurinkopaneeleissamme puhtaampaa yksikidepiitä (mono), jonka tuotantoketjuja pystymme valvomaan. Koska olemme tutkimukseen osallistunut ainoa aurinkopaneeleita valmistava yritys, emme voineet paljastaa Finnwatchille kaikkia yhteistyökumppaneitamme.”

Salo Tech Oy seuraa erityyppisten aurinkopaneeleiden tehokkuutta omalla testikentällään. ”Vuoden 2020 pitkäaikaisseurantamme osoitti, että monopaneelit ovat tuotoltaan tehokkaampia kuin polypaneelit. Olemme tyytyväisiä ratkaisuumme siirtyä monokennoihin, sillä näin voimme tarjota kuluttajille uudempaa ja tehokkaampaa sekä vastuullisemmin tuotettua teknologiaa.”

”Toivomme Finnwatchin tutkimustuloksien herättävän myös kuluttajat. Valitsemalla kotimaisen tuotteen kuluttaja toimii kokonaisvaltaisen vastuullisesti: Suomessa valmistetun SALO®-aurinkopaneelien tuotannollinen hiilijalanjälki on pienempi kuin tuontipaneelien. Näin kotimaisen aurinkoenergian ympäristöhyöty on suurempi”, Esa Areva toteaa.

Linkki Finnwatchin artikkeliin: https://finnwatch.org/fi/tutkimukset/862-aurinkosaehkoen-pimeae-puoli

Jaa kirjoitus omalla kanavalla!