Aurinkoista energiaa Salosta, jo vuodesta 1978

Monopaneelit voittivat tuottovertailussa polypaneelit

Yksikidepiikennopaneelit (Mono) ovat tehokkuudeltaan aurinkosähköjärjestelmien voittajia verrattuna monikidepiikennopaneeleihin (Poly). Näin toteaa aurinkoenergiayhtiö Solar Finland oman testikenttänsä pitkäaikaisseurannasta.

Solar Finlandin tytäryhtiö Salo Techin tavoitteena on asettaa standardit aurinkoenergia-alan moduuleiden tehokkuudelle ja kestävyydelle. Salo Techin kotimaassa valmistama SALO®-aurinkopaneeli edustaa energiatuotannoltaan tehokasta ja vastuullista teknologiaa yksikidepiikennoillaan. Yhtiön oman testikentän uudet tulokset osoittavat, että monopaneelien tuottavuus on parempi kuin polypaneelien.

“Paneelinvalmistajina haluamme olla ehdottoman varmoja siitä, mistä puhumme. Siksi teemme itse pitkän ajan seurantaa erityyppisten paneeliemme välillä. Polypaneelien etuna on pidetty niiden kykyä vastaanottaa valon säteitä eri suunnista. Sen vuoksi niitä on suosittu paikoissa, joissa paneeleita ei saada asennettua optimaaliseen kulmaan tai ilmansuuntaan. Vuoden 2020 kuukausivertailumme mono- ja polypaneelien välillä kuitenkin osoittaa, että monopaneelit ovat tuottavuudeltaan kuluttajille järkevin valinta”, Solar Finlandin toimitusjohtaja Esa Areva sanoo.

Vertailussa olleiden samantehoisten mono- ja polypaneelien wattipiikit koko vuoden tuotoille olivat monopaleelien osalta 1,280 kWp ja polypaneelien osalta 1,274 kWp. Koko vuoden wattipiikkien kuukausivertailussa monopaneelit voittivat polypaneelit seitsemänä kuukautena.

SALO®-aurinkopaneelissa käytetty yksikidepii mahdollistaa sen, että eletronit liikkuvat kennoissa vapaasti. Tämän seurauksena monokennot ovat tehokkaampia kuin polykennot, joissa elektronien liikkuvuus on rajattu. Mitoiltaan samankokoinen monopaneeli on siis polypaneelia tehokkaampi. Lisäksi SALO®-aurinkopaneelissa käytetty uuden teknologian paneelilasi ohjaa valon säteitä tarkemmin kennoihin, jolloin paneelit tuottavat hyvin myös vaihtelevissa sääolosuhteissa.

“Kuluttajan kannattaisi hankintaa suunnitellessaan huomioida kokonaiskustannukset. Vaikka monopaneelit ovat hieman kalliimpia, kuluttaja voittaa, koska tehokkaampia monopaneeleita tarvitaan vähemmän. Tämä säästää asennuspinta-alaa sekä tietysti  asennuskustannuksia. Aurinkosähköjärjestelmän elinkaari on 20–30 vuotta. Tulevaisuuteen kannattaa siis sijoittaa uudemmalla, huoltovarmalla ja tehokkaammalla teknologialla”, Esa Areva jatkaa.

Kannattaa myös muistaa kotimaisten monopaneelien ympäristövastuullinen kokonaishyöty: SALO®-aurinkopaneelien tuotannollinen hiilijalanjälki on pienempi kuin tuontipaneelien. Näin kotimaisen aurinkoenergian ympäristöhyöty on suurempi.

Jaa kirjoitus omalla kanavalla!