Aurinkoista energiaa Salosta, jo vuodesta 1978

Auringosta päästötöntä energiaa vedentuotannon tarpeisiin

Solar Finland Oy:n tytäryhtiö Salo Solar Oy on toimittanut ja asentanut Turun Seudun Vesi Oy:lle laajan aurinkosähköjärjestelmän, jonka tuottamalla energialla yhtiö esikäsittelee Kokemäenjoen vettä ja pumppaa sitä Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle. 

Turun Seudun Vesi Oy on tukkuvesiyhtiö, joka toimittaa käyttöveden noin 300 000:lle seutukunnan asukkaalle. Vesiyhtiön Huittisten esikäsittelylaitoksen uusi aurinkosähkövoimala rakentuu yli tuhannesta kotimaisesta SALO®-aurinkopaneelista. Järjestelmän kokonaisteho on noin 500 kilowattipiikkiä (kWp). Järjestelmän tuottamalla sähköllä esikäsitellään Kokemäenjoen vettä Huittisissa. Tämän jälkeen vesi johdetaan Virttaankankaalle imeytettäväksi ja sieltä edelleen Turun seudulle kalliosäiliöihin ja kulutukseen. 

”Monille yrityksille kestävät vastuullisuusperiaatteet ovat nykyisin yhä tärkeämpiä. Vastuullisuudesta on tullut edellytys monelle yhteistyölle. Meille vastuullisuus on toimintamme lähtökohta. Siksi pystymme takaamaan tuotantoketjumme vastuullisuuden aurinkopaneelien materiaalivalinnoista aina loppuasennukseen asti”, Anu Areva, Salo Solar Oy:n toimitusjohtaja sanoo. 

Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Aki Artimo kertoo, että yhtiössä on toteutettu aiemminkin vastaavia hankkeita, joissa ympäristönäkökulmat ovat olleet etusijalla. Esimerkiksi Turun, Raision ja Naantalin alueiden käyttövesi pumpataan kulutukseen päästöttömällä veden virtauksesta saatavalla energialla. Huittisissa haluttiin niin ikään ratkaista osa veden käsittelystä ja pumppaamisesta päästöttömästi. 

”Huittisissa valitsimme aurinkoenergian. Meille tärkeä valintaperuste oli hankkia aurinkosähköjärjestelmä paikalliselta toimijalta, jonka tuotteet ovat kotimaisia. Halusimme suunnittelun, asennuksen ja käyttöohjauksen sujuvan mahdollisimman jouhevasti”, Artimo sanoo jatkaen: 

“Projektin rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2020, ja se valmistui keväällä 2021. Nyt järjestelmä on ollut käytössä muutamia kuukausia, ja paneelit tuottavat hyvin sähköä tarpeisiimme. Sähkönkulutuksemme on Huittisissa suuri, ja aurinkosähköjärjestelmän hankinta oli järkevää taloudellisestikin. Päästötön, puhdas energia tukee myös osakaskuntiemme ilmastotavoitteita.” 

”Monet yritykset ja tuotantolaitokset ovat viime aikoina heränneet pohtimaan oman tuotantonsa hiilijalanjälkeä. Ilmastopaneelin ajankohtaisen raportin mukaan meillä on kiire vähentää päästöjämme. Aurinkosähköjärjestelmät sopivat energiamuotona lähes kaikenlaisiin kohteisiin ja kehittyvät jatkuvasti mm. tehokkuutensa osalta”, Anu Areva toteaa. 

Jaa kirjoitus omalla kanavalla!