Solenergi från Salo sedan 1978

Toppmoderna

Produktionslinjer

Produktions-

linjer

Salo Automation Oy designar och tillverkar utrustning och produktionslinjer som är avsedda för produktion av solpaneler.

Den automatiserade arkitekturen i Salo Automations produktionslinjer gör dem moderna och konkurrenskraftiga på världsmarknaden. 

När solenergimarknaden växer balanserar paneltillverkarna ständigt mellan tillverkningskostnader och en slutprodukt av hög kvalitet. Eftersom tillverkarna inte kan påverka råvarupriserna måste tillverkningsprocessen göras så effektiv som möjligt, utan att glömma kvaliteten. 

Salo Automations produktionslinjer använder världens ledande automationsteknik, vilket gör produktionen snabb och av mycket jämn kvalitet. Tack vare sin modulära design kan linjen skalas efter produktionsbehov och dessutom enkelt anpassas till användning av nya råvaror och komponenter.

Salo Automation webbplats