Solenergi från Salo sedan 1978

Solkraftverk &

Solenergiprojekt

Solkraftverk &

Solenergi-

projekt

Salo Energia Oy är ett energibolag som leder finländsk solenergi in i framtiden.

Salo Energia bygger stora solkraftverk och säljer ren el till städer och kommuner.

Salo Energia gör det möjligt för städer och kommuner att gå över till ren och inhemsk solenergi. Företaget ingår PPA-avtal och bygger stora solkraftverk, vars intäkter täcker energibehovet i offentliga byggnader.

För närvarande har Salo Energia ett solkraftverk på 1 megawatt i Salo och ett solkraftverk på 500 kilowatt i Eerikkilä sportpark.