Solenergi från Salo sedan 1978

Ledande solenergisystem

på marknaden

Ledande

solenergi-

system

på marknaden

Salo Solar Oy erbjuder fullständiga och nyckelfärdiga solenergisystem som ansluts till nätet.

Vare sig det är ett system för villa eller företag, är förverkligandet alltid professionellt och av hög kvalitet samt dimensionerat för kundens behov.

Salo Solars solenergisystem omfattar utöver de inhemska SALO®-solpanelerna även växelriktare, monteringsställ, kopplingsdosor och andra tillbehör. Vi installerar system med yrkeskunskap, vägleder dig i ibruktagning och ger stöd i garantifrågor, så att du kan fokusera på att njuta av ren energi!

Salo Solar webbplats & webbutiken

Mer information om köp av solenergisystem finns på Salo Solars webbplats.

Du kan också gå direkt till webbutiken Salo Solar, där du ser våra senaste färdiga paket.