Solenergi från Salo sedan 1978

Designad för Finland,

tillverkad i Salo

Salo Tech Oy  tillverkar inhemska SALO®-solpaneler på en fabrik i Salo.

SALO®-solpaneler är designad för föhållanden i Finland. De tål kraftiga regn och stora snöbördor samt bibehåller sin effekt i årtionden framöver.

SALO® solpaneler tillverkas med hjälp av en 100 MW automatiserad linje. Den automatiserade linjen möjliggör stora produktionsvolymer, minimerar risken för mänskliga fel och säkerställer en slutprodukt av jämn kvalitet.

SALO® solpaneler testas flera gånger under tillverkningsprocessen, vilket gör att vi kan säkerställa deras kvalitet och hållbarhet för årtionden framöver. Vi ger alla SALO® solpaneler en täckande material- och tillverkningsgaranti samt en avkastningsgaranti för energin.

Salo Tech Oy webbplats

Mer information om inhemska SALO® solpaneler av hög kvalitet finns på Salo Tech Oy:s webbplats!